นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหุ้นวันนี้


สารจากประธานกรรมการ

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ รายการ
29/02/2567 ประชุมฺBoard TK และ Audit Committee TK ประกาศงบปี 2566 (เวลา 13.30 น.)
07/03/2567 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2566 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
25/04/2567 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 14.00 น.
08/05/2567 ประชุมBoard TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 1/2567 (เวลา 13.30 น.)
16/05/2567 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2567 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
13/08/2567 ประชุมBoard TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 2/2567 (เวลา 13.30 น.)
20/08/2567 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2567 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
12/11/2567 ประชุมBoard TK ไตรมาสที่ 3/2567 (เวลา 13.30 น.)
19/11/2567 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2567 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
update : 26 มิถุนายน 2567