นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหุ้นวันนี้


สารจากประธานกรรมการ

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

วันที่ รายการ
29/02/2567 ประชุมฺBoard TK และ Audit Committee TK ประกาศงบปี 2566 (เวลา 13.30 น.)
07/03/2567 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 4/2566 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
25/04/2567 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เวลา 14.00 น.
08/05/2567 ประชุมBoard TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 1/2567 (เวลา 13.30 น.)
16/05/2567 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2567 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
13/08/2567 ประชุมBoard TK และ Audit Committee TK ไตรมาสที่ 2/2567 (เวลา 13.30 น.)
20/08/2567 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2567 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)
12/11/2567 ประชุมBoard TK ไตรมาสที่ 3/2567 (เวลา 13.30 น.)
19/11/2567 นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2567 (Opportunity Day เวลา 14.15-15.00 น.)

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
09/11/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 (แก้ไข)
08/11/2566 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
08/11/2566 แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ/ เลขานุการบริษัทแทน กรรมการ/ เลขานุการบริษัท ที่ลาออก
08/11/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
02/11/2566 แจ้งปรับเปลี่ยนวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2566
20/10/2566 แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจ าปี 2567
16/10/2566 แจ้งกรรมการ/ เลขานุการบริษัท ลาออก
18/09/2566 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567และชื่อกรรมการล่วงหน้า
07/08/2566 แจ้งมติ แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก
07/08/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
07/08/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/05/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566