หน้าแรก|ผังเว็บไซต์
TH|EN

ข่าวสาร และกิจกรรม

<<<<ประกาศรับสมัครผู้สนใจมาร่วมงานกับฐิติกร>>>>

ประมวลภาพการบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด...

ประมวลภาพการบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด...

ประมวลภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

รายละเอียด...

TK รับรางวัล Investors' Choice Award

รายละเอียด...

Opportunity Day

สามารถรับชมการนำเสนอย้อนหลัง Opportunity Day
รายละเอียด...

ข่าวอื่น ๆ...

 

สำหรับนักลงทุน

รายงานประจำปี 2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ราคาหุ้นย้อนหลัง

  

 


E-Hire Purchase

ขออนุมัติสินเชื่อผ่านInternet

 

-----------------------------------

E-Receipt

ระบบจัดพิมพ์ใบเสร็จ

 

-----------------------------------

TK Card

TK Card บัตรสำหรับชำระค่างวด

-----------------------------------

-----------------------------------